top of page

Cymorth a chefnogaeth

Ein prif nod yw darparu help  a chefnogaeth i gleifion canser yr ysgyfaint ALK positif a'u teuluoedd. Mae'n hollol normal teimlo amrywiaeth eang o emosiynau ar ôl eich diagnosis. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n ddig, mewn sioc, yn ofidus neu'n poeni. Mae'n bwysig rhoi amser i'ch hun dderbyn a deall eich diagnosis a sut y bydd hyn yn effeithio ar eich bywyd. Mae canser yr ysgyfaint ALK positif yn fath gymharol anhysbys o ganser yr ysgyfaint, felly efallai bod gennych chi lawer o gwestiynau. Gallwch ofyn unrhyw gwestiynau i'ch tîm meddygol a'ch tîm cymorth, ar unrhyw adeg.

Fel elusen, rydym yn darparu amrywiaeth eang o help a chefnogaeth. Mae hwn ar gael ar-lein - fel ar Facebook neu dros Zoom, neu'n bersonol - fel ein cyfarfodydd fforwm bob dwy flynedd *. Rydym hefyd yn annog ein haelodau i drefnu cyfarfod a chynulliadau cymdeithasol * cyd-gleifion rydych chi'n cysylltu â nhw trwy ALK Positive UK. * nodwch nad yw hyn yn briodol ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19

We do not provide medical advice but our members collectively have a wealth of experience that they are happy to share.

We provide patients with the information that they need to have meaningful discussions with their healthcare providers about their treatment

You can contact the charity for advice by email, website or telephone.

If you ask a question on our Facebook Support Group, you can be assured that you will receive useful answers.

We hold regional lunch-time meet-ups throughout the country where you can meet and exchange experiences with fellow patients.

We hold a national free weekend conference each year where you can hear and question ALK+ experts.

We offer free Life Coach courses to help patients and their close families to cope with their diagnosis.

We hold monthly online coffee mornings where the conversation might be about ALK+ , holidays or anything else.

We hold weekly online exercises classes with the emphasis on strengthening bones and muscle and you work to your own level.

We have a website where you will find a wealth of information about all aspects of ALK+ lung cancer.

We can provide advice on obtaining a second opinion.

We can assist you if you wish to complain about your treatment on the NHS.

We have a DVLA Panel that can provide advice in the event of you losing your driving licence as a result of brain metatases.

Patient Booklet full pic.JPG

This booklet has been produced by ALK Positive UK to provide as much information as possible to newly diagnosed patients and their families.

It includes information on treatments, side effects, next steps, your medical team and what ALK+ lung cancer is, as well as other information and a glossary.

Patient Perspective Front Page.jpg

The purpose of this document is to empower patients to be involved in and better informed about their treatment.

It suggests key questions that patients might like to ask their oncologists.

The document has been endorsed by leading ALK-positive oncologists.

Mae gennym ddau  grwpiau preifat ar gyfer cleifion a'u teuluoedd. Y grŵp cyntaf yw lle mae cleifion a'u gofalwyr  rhannwch newyddion - da a drwg - ac rydyn ni i gyd yn cefnogi ein gilydd ar gynnydd a natur wael y clefyd hwn. ​

Mae'r ail ar gyfer ffrindiau ALK Positive UK, lle rydyn ni'n rhannu diweddariadau pwysig a gwybodaeth gyffredinol am ganser yr ysgyfaint positif ALK a'n gwaith.

image0 (4).jpeg
image1 (2).jpeg

Anyone with lungs can get lung cancer.

bottom of page