top of page

Cymryd rhan

We want patients with ALK-positive lung cancer  to -

 

Enjoy many more birthdays

Take many more holidays

Go on many more walks

Do the things that they like doing many more times

Make many more memories

Please help us to support and empower patients and to advocate on their behalf.

Sefydlwch archeb sefydlog

Lawrlwythwch fandad archeb sefydlog a'i ddychwelyd i:

Y Trysorydd
Canser yr ysgyfaint positif ALK (DU)
164 Heol Guildford
Surrey, GU18 5RL


 

Gwnewch Ddatganiad Cymorth Rhodd

Rhowch hwb o 25c i'ch rhodd am bob £1 a roddwch!

Mae Rhodd Cymorth yn cael ei adennill gan yr elusen o’r dreth a dalwch ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol.

All money raised is used to support patients and empower them to be expert patients, to advocate for high and consistent care throughout the UK and to campaign for early diagnosis.

Anyone with lungs can get lung cancer.

bottom of page